Systeemeisen Multivers Platinum

Nieuwe systeemeisen. Belangrijk voor Terminal Server gebruikers!

IBAN Converter

Informatie over de IBAN Converter

SEPA en IBAN

Informatie over SEPA en IBAN

DISCLAIMER

alg09 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Mokey aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website is deels gebaseerd op van derden ontvangen informatie en wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mokey kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van een mogelijk gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Mokey sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.